HAWAJE
23:12
CHICAGO
03:12
SANTIAGO
06:12
DUBLIN
09:12
KRAKÓW
10:12
BANGKOK
16:12
MELBOURNE
20:12
Ogłoszenie niepłatne ustawodawcy Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji zwiazanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania tresci wyswietlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk ogladalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłaczenia cookies za pomoca ustawień swojej przegladarki internetowej. /// Dowiedz się więcej
 
Mapy: | Afryka | Ameryka Pd. | Ameryka Pn. | Antarktyda | Australia | Azja | Europa | Polska
  ¦wiatPodróży.pl » Ciekawostki » Jasło: Hulajnoga w ¶wiat
Jasło: Hulajnoga w ¶wiatJest lekka, bo wy­ko­na­na z kom­po­zy­tów lot­ni­czych. Szyb­ka – bo roz­pę­dza się do 45 km/h i tania, gdyż prze­jażdż­ka ni± kosz­tu­je le­d­wie 1 grosz na ki­lo­metr. To elek­trycz­na hu­laj­no­ga wy­my­¶lo­na przez dwóch braci z Jasła na Pod­kar­pa­ciu, która wkrót­ce pod­bi­je ¶wiat! Za­pa­le­ni kon­struk­to­rzy - Le­szek i Piotr Pre­isner po­sta­no­wi­li z dwóch kółek i kie­row­ni­cy stwo­rzyć po­jazd XXI wieku i udo­wod­nić, że w Pol­sce także s± po­my­sły na in­no­wa­cyj­ne pro­duk­ty z szan­s± na ¶wia­to­wy suk­ces.

Ich hu­laj­no­ga to praw­dzi­wy cud, w któ­rym za­dba­no o ja­ko¶ć i naj­mniej­szy szcze­gół. No­wo­cze­sny wy­gl±d na­da­je obu­do­wa z bar­dzo wy­trzy­ma­łych i lek­kich kom­po­zy­tów, z ja­kich bu­du­je się sa­mo­lo­ty.

Elek­trycz­ny sil­nik roz­pę­dzi nas do 45 km/h, a ba­te­ria wy­trzy­ma do 50 km. Jazd± hu­laj­no­g± się nie zmę­czy­my i z port­fe­la też nam nie ubę­dzie, bo koszt prze­jażdż­ki to gro­sze. Do kon­struk­to­rów z Jasła zgło­sił się przed­się­bior­ca z Nie­miec, który chce sprze­da­wać hu­laj­no­gi w swoim kraju.


¬ródło: onet.pl

1


w Foto
Ciekawostki
WARTO ZOBACZYĆ

Podlasie
NOWE WYSTAWY
PODRÓŻE

CA 3; Copan Ruinas - Klejnot Hondurasu
kontakt | redakcja | reklama | współpraca | dla prasy | disclaimer
copyright (C) 2003-2013 ¦wiatPodróży.pl