Turcja: Trekking na Kackar i Ararat - 15 dni

WARUNKI UCZESTNICTWA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

I. Co to jest tramping

Tramping jest to wyjazd organizowany bez udziału kontrahenta zagranicznego z dostosowaniem się do miejscowych warunków. Różnorodność form transportu: samolotów, pociągów, lokalnych autobusów, promów, wynajmowanych na miejscu samochodów czasem nawet autostopu czy przejścia pieszego pozwala na szybkie dotarcie do najciekawszych miejsc. Z wyjątkiem przelotu tam i z powrotem większość rezerwacji dokonywanych jest w trakcie wycieczki. Noclegi załatwiane są z marszu przez pilota w małych hotelikach o standardzie turystycznym często z noclegami w namiotach (np. podczas trekkingów czy safari). Wyjazd najczęściej odbywa się w celu krajoznawczym. Występujące w niektórych wyjazdach trampingowych piesze wycieczki przez góry (trekking) przeznaczone są dla osób przygotowanych do tego fizycznie i psychicznie. Tramping jest atrakcyjną formą turystyki tańszą od standardowych wycieczek organizowanych przez biura podróży, ponieważ część czynności pobytowych wykonywana jest przez samych uczestników grupy pod kierownictwem pilota. Daje to uczestnikom większą samodzielność w realizacji programu trampingu zgodnie z ich zainteresowaniami.
W wyjazdach trampingowych występuje element WIELKIEJ PRZYGODY, stąd wymagany jest od uczestników dobry stan zdrowia, odporność psychiczna oraz spora doza aktywności. Nie oznacza to jednak że na trampingu panuje żywioł. Sukces wyjazdu zależy całkowicie od dobrze zorganizowanego życia w grupie, rozumianego jako wzajemna współpraca pilota i grupy. Uczestnicy wyjazdu muszą mieć świadomość, że w trakcie wyjazdu mogą wystąpić trudności na przykład w pertraktacjach w sprawie noclegów i transportu, opóźnienia w komunikacji lokalnej, awarie pojazdów, gwałtowne zmiany pogody czy nawet klęski żywiołowe lub niepokoje polityczne itd. Pilot posiada jedynie ogólne wiadomości na temat zwiedzanych obiektów i miejsc. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne w przewodnikach.
Zmiana standardu wyjazdu trampingowego na jakikolwiek inny w trakcie jego trwania jest nierealna. Oddalenie się od grupy może nastąpić tylko za zgodą przewodnika na z góry określony czas i na własną odpowiedzialność (po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia), o ile nie godzi to w interesy grupy, na przykład gdy wynajęto wspólnie transport. Każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą minimalną ilość dewiz określonych w programie, która wystarcza na pokrycie potrzeb programowych tj. transport, wyżywienie, noclegi i wstęp do zwiedzanych obiektów pod warunkiem, że uczestnicy podporządkują się zleceniom pilota. Środkami na pobyt gospodaruje każdy uczestnik indywidualnie, wpłacając stopniowo pieniądze potrzebne do realizacji potrzeb programowych. Pamiętać należy żeby wystarczyło ich do końca wycieczki, a więc należy unikać zbytniej rozrzutności. Ewentualne podwyższenie standardu na przykład noclegu, jest wyłącznie osobistą sprawą zainteresowanego. Niskie koszty trampingu zależą od: profesjonalizmu i operatywności pilota, dobrze przemyślanego grafiku całej imprezy, poruszania się w grupie i zgodnej współpracy biura, pilota i uczestników.
Pilotowi - kierownikowi przysługuje prawo ostatecznej decyzji odnośnie zmian trasy po wysłuchaniu różnych opinii i propozycji uczestników, ponieważ odpowiada on przed biurem za prawidłową realizację wyjazdu. Ewentualne wnioski lub uwagi uczestnik składa na ręce pilota w trakcie trwania imprezy w formie pisemnej.
Tramping nie jest wskazany dla osób nietowarzyskich, egoistycznych, nie chcących dostosować się do reszty uczestników oraz niechętnych do podróżowania różnymi środkami transportu. W skrajnych przypadkach, gdy klient będzie stwarzał problemy i kłopoty grupie oraz psuł atmosferę wyjazdu może zostać wykluczony z trampingu podczas jego trwania na żądanie wszystkich pozostałych członków grupy i za zgodą pilota. Z tego tytułu nie będą mu przysługiwać żadne odszkodowania ze strony firmy. Uczestników obowiązuje przestrzeganie miejscowego prawa i zwyczajów.

II. CENA I FINANSE

Każda nasza impreza trampingowa oraz wyprawa ma dwie ceny, podane w Euro oraz dolarach amerykańskich. I. Pierwsza z nich zawiera najczęściej przejazd do kraju docelowego, wizy, które można otrzymać w Polsce, ubezpieczenie NW i KL, opiekę polskiego pilota, dodatkowe opłaty wg. programu oraz naszą prowizję. Cena ta wg. umowy może ulec niewielkim zmianom (wzrost ceny biletów, kurs walut, itp.) ale muszą być Państwo powiadomieni o tym nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
II. Druga cena natomiast to minimalna ilość dewiz, którą należy ze sobą zabrać na tramping i którą wpłaca się stopniowo na ręce pilota. Pilot z tej kwoty opłaca wszystkie noclegi, przejazdy, bilety wstępów, miejscowe pozwolenia, wizy itp. Cena ta nie obejmuje wyżywienia. Kwota ta jest sumą minimalną i bardzo często się zmienia. Biuro nie jest w stanie stwierdzić, jakie zmiany w cenach nastąpiły od poprzedniej imprezy i dlatego też czasami kwota ta może ulec podwyższeniu, o czym dowiadują się Państwo na miejscu. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, np.: wzrostem cen przejazdów, biletów wstępu, brakiem miejsc w hotelach, zwiększonym sezonem turystycznym, inflacją itp. Jeśli jednak kwota ta ulegnie zwiększeniu o ponad 100 USD, możliwa jest zamiana środka transportu lub nieznaczna zmiana programu celem obniżenia kosztów. Jeśli jednak sytuacja ta spowodowana jest zbytnią rozrzutnością pilota lub złym przygotowaniem imprezy, biuro zwraca nadpłatę uczestnikom lub dofinansowuje z rezerwowych pieniędzy, które posiada pilot. Ma on przy sobie kwotę nie większą niż 400 USD, które są pieniędzmi rezerwowymi na wypadek kradzieży lub zgubienia środków finansowych przez uczestnika. Często również zdarza się, że druga kwota jest zawyżona. Pozwala na większą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi lub po prostu tramping okazuje się tańszy.

III. LAST MINUTE - FIRST MINUTE

Pojęcia te przyjęte przez standartowe biura podróży i mające na celu promocję i sprzedaż miejsc na imprezę nie zawsze odnoszą się do imprez trampingowych.
Owszem nasi stali klienci posiadający rabatowe karty MK Tramping, oraz osoby zgłaszające się na imprezę na min. 5 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem mogą negocjować ceny i uzyskać atrakcyjne rabaty, niemniej jednak osoby zgłaszające się na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem rzadko uzyskują takie rabaty, a spowodowane jest to znacznie droższymi biletami lotniczymi wykupywanymi w ostatniej chwili, ekspresowym załatwianiem wiz i wszelkich formalności związanych z organizacją trampingu. Ceny również negocjowane są dla grup oraz osób organizujących imprezę na zamówienie.

V. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik naszych imprez ubezpieczony jest w TU Warta od:

- kosztów leczenia (KL) 15.000 Euro
- następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) 5000 zł
- od chorób tropikalnych (dotyczy wypraw w rejony o podwyższonym stopniu ryzyka zarażenia).

Indywidualnie każdy turysta może dodatkowo ubezpieczyć się np. od kradzieży lub rezygnacji z imprezy.

VI. PILOT

Nad prawidłowym przebiegiem trampingu czuwa pilot. Jego obowiązkiem jest zapewnienie turystom noclegów, transportu, odpowiednie rozplanowanie imprezy tzn. czasu poświęconego na zwiedzanie, odpoczynek, dojazdy itd. W związku z tym, że podczas imprezy może zdarzyć się dosłownie wszystko: choroba któregoś z uczestników, zgubienie paszportu, opóźnienie samolotu, itd. Niejednokrotnie pilot musi pracować 24 godziny na dobę.
Czasami zdarza się, że pilot jedzie w niektóre regiony świata po raz pierwszy i jest rzeczą naturalną, że korzysta z pomocy przewodników, zasięga informacji w biurach turystycznych, itd. Jego zadaniem jest jak najsprawniejsza organizacja wyprawy.Bywa, że turyści mylą pilota z przewodnikiem. Należy jednak pamiętać, że do obowiązków pilota nie należy oprowadzanie po zabytkach. W niektórych krajach wręcz jest to zabronione i grozi za to kara pieniężna, bowiem zezwolenie na oprowadzanie po zabytkach mają tylko i wyłącznie miejscowi, wykwalifikowani przewodnicy. Pilot oczywiście powinien posiadać podstawowe informacje na temat odwiedzanych miejsc. Jeśli jednak turyści chcą uzyskać szczegółowych informacji na temat zwiedzanych miejsc, na ich życzenie pilot może wynająć kwalifikowanego przewodnika.

VII. PASZPORT

Podczas wyjazdu najważniejszym dokumentem jest paszport i najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się turyście, to jego utrata. Dlatego bardzo ważne jest, aby nawet kilka razy dziennie sprawdzać czy nadal jest się w jego posiadaniu. Szczególnie, że podczas trampingu każdego dnia pokonuje się duże dystanse, w związku z czym - czasem trudno jest wrócić tam, gdzie prawdopodobnie się go zostawiło. Za granicą turysta jest zobowiązany nosić ze sobą paszport. Czasami w takiej sytuacji może wystarczyć czytelna kopia, a oryginał można zostawić w depozycie.

VIII. RESTRYKCJE DOTYCZĄCE WIEKU UCZESTNIKÓW

Wszystkie osoby poniżej 18-go roku życia muszą podróżować w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Każda osoba powyżej 65-go roku życia powinna okazać zaświadczenie lekarskie odnośnie stanu zdrowia i kondycji fizycznej pozwalającej uczestniczyć w trampingu, a tym bardziej wyprawie przygodowej.

IX. DOKUMENTY

Dla własnego dobra należy zrobić ksera wszystkich ważniejszych dokumentów: paszportu - strony ze zdjęciem i wizami (nie dotyczy przypadków, kiedy to biuro dostarcza paszporty bezpośrednio na lotnisko, w tym przypadku kserokopii dokonuje biuro), biletów lotniczych, ubezpieczenia, wpisów z książeczki szczepień, itd. i zawsze należy trzymać je w innym miejscu niż oryginały. Koniecznie proszę zabrać wszelkie legitymacje gwarantujące zniżki, np. Euro 26, ISIC. Można zabrać też dodatkowe zdjęcia paszportowe. Mogą się przydać np. w przypadku utraty paszportu.

X. PIENIĄDZE

Dla zabezpieczenia finansów polecamy zabrać ze sobą oprócz gotówki (w dolarach amerykańskich), czeki podróżne np. American Express i karty płatnicze. Czeki można kupić w każdym niemal banku w Polsce i wymienić za niewielką prowizje w każdym miejscu świata. Dla złodzieja są one bezużyteczne. Gotówkę najlepiej trzymać w specjalnym pasku noszonym na biodrach lub w woreczku zawieszonym na szyi. Można też samemu wszyć sobie „sekretną” kieszonkę w ubranie. Pieniądze powinny być w dobrym stanie i w nowych nominałach. Na wypadek kradzieży lepiej mieć listę cenniejszych rzeczy, które się ma w bagażu. Może być ona pomocna policji podczas spisywania protokołu skradzionych rzeczy.

XI. BEZPIECZESTWO

W zwiedzanych krajach zalecamy zachowanie jak największej ostrożności. Radzimy nie zabierać ze sobą biżuterii, drogiego sprzętu, itd. To najbardziej przyciąga złodzieja. Nie należy również przyjmować poczęstunku od nieznajomych. Często może zawierać on usypiające narkotyki (np. w Ameryce Płd.). Szczególną ostrożność należy zachowywać na dworcach oraz w środkach komunikacji, gdzie tłok ułatwia pracę złodziejom. W nieznanym miejscu lepiej poruszać się w grupie i unikać spacerów po zapadnięciu zmroku.

XII. BAGAŻ

Bagaż główny powinien ważyć do 20 kg. W przypadku, gdy waży on więcej, turysta musi dopłacać za każdy kilogram nadwagi. Dla własnej wygody zalecamy jednak jak najlżejszy. Bagaż podręczny powinien być na tyle mały, by zmieścił się w schowku nad fotelem w samolocie. Zabronione jest trzymanie w bagażu podręcznym jakichkolwiek ostrych przedmiotów (nożyczki, nóż, a nawet pilnik do paznokci). Radzimy dokładnie podpisać każdy bagaż.

XIII. ZDROWIE

Przed każdym egzotycznym wyjazdem zalecane jest zbadanie swojego stanu zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych proszę pamiętać o zabraniu ze sobą wystarczającej ilości lekarstw. Zalecana jest też wizyta u dentysty, aby uniknąć nagłego bólu zęba podczas trampingu.
W związku z tym, że często zmieniamy strefy klimatyczne (plaża, dżungla, góry, itd.) zalecamy profilaktyczne przyjmowanie lekarstw wzmacniających odporność. Smutne byłoby gdyby zwykłe przeziębienie zepsuło nam tak daleką wyprawę.
Podróżując po egzotycznych krajach należy pić tylko przegotowaną lub oryginalnie butelkowaną wodę. Informację o szczepieniach umieszczone są w ofertach. Zalecane jest wyrobienie sobie tzw. „Żółtej Książeczki Szczepień”, zawierającej informacje o wykonanych szczepieniach, którą należy zabierać w każdą podróż.
Szczepienia zapewniają nam ochronę przed niektórymi chorobami, które grożą nam podczas wyjazdów. Planując wyjazd powinniśmy rozpocząć badania lekarskie i szczepienia, co najmniej sześć tygodni przed podróżą.

Malaria – jest rzeczywistym zagrożeniem w wielu tropikalnych obszarach Afryki, Azji i Ameryki Poludniowej, szczególnie podczas pory deszczowej. Nasza rada jest prosta – należy wszelkimi dostępnymi środkami zapobiegać ukąszeniom komarów używając odpowiednich środków odstraszających, wieczorem a przede wszystkim po zmroku starać się zakrywać odkryte części ciała (długa koszula, długie spodnie) oraz stosować odpowiednią profilaktykę antymalaryczną. Polecamy przede wszystkich zażywnie doxycyklina oraz pochodnych leków, w mniejszym stopniu lariam. Leki przeciw malarii nie chronią przed zachorowaniem, ale po zakażeniu pomogą ustrzec się przed groźniejszym przebiegiem choroby. Prosimy o kontakt ze swoim lekarzem w sprawie doboru odpowiednich środków zapobiegawczych.

Do większości krajów świata zalecane jest szczepienie przeciwko żółtaczce A i B oraz na tężec, błonicę i polio. Należy również pamiętać o AIDS, więc apelujemy o ostrożność.

Przed rozpoczęciem imprezy polecamy skontaktowanie się ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania aktualnej informacji o wymaganych szczepieniach.

Adresy niektórych instytucji, w których możemy zaszczepić się na żółtą febrę:

Warszawa, ul. Żelazna 79 (tel. 22/ 620-90-01),
Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 (tel. 91/ 462-42-70 ),
Gdańsk, ul. Oliwska 85 (tel. 58/ 343-09-48),
Gdynia, ul. Chrzanowskiego 8 (tel. 58/ 621-91-14 ),
Poznań, ul. Libelta 36 (tel. 61/ 854-48-06 ),
Katowice, ul. Raciborska 39/41
Kraków ul. Prądnicka 80, Pawilon C, 15.00 - 17.30, (tel. 12/ 614-24-73)

CO ZABRAĆ ?

Przede wszystkim poczucie humoru, chęć zabawy i poznawania świata oraz pozytywne nastawienie do miejscowych ludzi, otoczenia, współtowarzyszy i pilota.
A ponadto najlepiej 2 plecaki: duży i mały (podręczny), śpiwór tropikalny lub ciepły w zależności od rejonu (nawet jeśli śpimy w hotelach, to często pościel jest tam wątpliwej czystości), kurtka zabezpieczająca od deszczu i od wiatru, ciepły sweter lub polar, ciepłe długie spodnie, szorty, kilka podkoszulków, strój kąpielowy, bielizna, wygodne całe buty zabezpieczające od deszczu, sandały, klapki pod prysznic, aparat fotograficzny, olejek do opalania, nakrycie głowy chroniące przed słońcem, środek przeciwko moskitom, okulary przeciwsłoneczne, indywidualne lekarstwa (głównie przeciw biegunce) i środki opatrunkowe, scyzoryk, przybory toaletowe. Nalezy pamiętać że plecak nie powinien ważyć więcej niż 20 kg.

DOKĄD JEZDZIEMY ?

Trampingi i wyprawy przygodowe organizowane przez nasze biuro to imprezy w najciekawsze i egzotyczne miejsca całego świata. Życie w tych krajach różni się bardzo od standardów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko, co spotkamy jest inne niż znamy. Pobyt w tych krajach wymaga całkowitego dostosowania się do warunków klimatycznych, przyrody, jak i obyczajów i miejscowej kultury mieszkańców. Często jest to trudne do zrozumienia, ale akceptacja wszystkiego, co nas otacza jest podstawą do tego, aby nasz wyjazd był taki, jak ten wymarzony i przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W końcu po to tam chcemy jechać...

Z KIM PODRÓŻUJEMY ?

Są to ludzie starsi i młodzi, różnych zawodów. Jedno, co łączy wszystkich to chęć podróżowania i poznania świata oraz przeżycie niezapomnianych wrażeń i przygód. Wielu z nich kilkakrotnie brało udział w naszych imprezach, zarazili się pasją podróżowania i stali się w ten sposób prawdziwymi globtroterami. Biorąc udział w trampingu lub wyprawie przygodowej można poznać nowych interesujących ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dla osób niedoświadczonych jest to możliwość poznania własnych słabości i sprawdzenia umiejętności współdziałania z grupą.

CZYM JEŹDZIMY ?

Z reguły poruszamy się lokalnymi środkami transportu, tzn., autobusami, pociągami, taksówkami, rykszami... Oprócz znacznego obniżenia kosztów podróży, taki sposób podróżowania ma na celu przede wszystkim bliższe poznanie mieszkańców danego regionu świata i możliwość obcowania z innymi. Poruszanie się małą grupą pozwala bardzo często na wynajęcie mikrobusu lub samochodu terenowego, co daję większą swobodę.

CO JEMY ?

Wychodząc z założenia, że w miejscach typowo turystycznych nie jesteśmy w stanie docenić lokalnych przysmaków, żywimy się głównie w małych restauracjach, przeznaczonych dla „miejscowych”, przez co lepiej poznajemy smak egzotycznych potraw, sposób jedzenia i wszelkie rytuały z tym związane. Bardzo często w hotelach, w których śpimy cena zawiera skromne śniadanie. Popularny jest również zakup żywności w miejscowych sklepach i przyrządzanie go w grupie (np. podczas kilkudniowych wycieczek lub trekkingów w miejsca odludne, z dala od cywilizacji )

GDZIE ŚPIMY ?

Najczęściej nocujemy w tanich hotelach turystycznych lub w pensjonatach i w zależności od regionu świata o różnym standarcie, często za najniższą stawkę, za którą właściciel hotelu oferuje jedynie miejsce na dachu np. na Bliskim Wschodzie.
Zdarza się, że dla urozmaicenia trampingu śpimy pośród antycznych ruin, na pustyni pod gołym niebem podziwiając gwiazdy, czy na pięknych plażach pod palmą wsłuchując się w szum morza. Zawsze staramy się, aby noc była spokojna i w jak najlepszych warunkach dostosowanych do standardu imprezy trampingowej.

BEZPIECZNIE ?

To zależy od nas samych. Należy zdać sobie sprawę, że wyjazd do krajów egzotycznych, często zaliczanych do tzw. Krajów Trzeciego Świata niesie za sobą pewne ryzyko. Kradzieże i inne nieszczęśliwe wypadki mogą nam się zdarzyć tak samo jak w naszym kraju.
Odpowiednie zabezpieczenie pieniędzy, paszportów i biletów, dostosowanie się do miejscowych warunków (religii, obyczajów), zapoznanie się z informacjami praktycznymi i radami biura oraz pilota i przede wszystkim wyobraźnia, daje nam duża gwarancję bezpiecznego powrotu do domu.

zamknij okno